Missie:

Met professionaliteit en persoonlijke aandacht voor iedereen van alle leeftijden, helpen met het optimaliseren van het bewegend functioneren, om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij.

Onder professionaliteit verstaan wij deskundigheid, ingeschreven in het BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) register en CKR (Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie)  voor fysiotherapeuten en kennis hebben van ons beroepsprofiel.

Persoonlijke aandacht staat voor een 1 op 1 behandeling. Samen met de patiënt wordt een strategie opgesteld voor een optimaal behandelingsproces.

Wij herkennen ons hierbij in de uitspraken van Machteld Huber, arts-senior onderzoeker wie onderzoek deed naar de nieuwe definitie van gezondheid:

  • Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitstralingen van het leven*.

Visie:

Fysiotherapie Zuidwijk is te karakteriseren als laagdrempelig, een sterk team, goede kwaliteit van fysiotherapie en innovatief binnen een prettige werksfeer.

De laagdrempeligheid uit zich in goede bereikbaarheid zowel fysiek als via de Social Media voor patiënten en samenwerkingspartners.

Als deskundigen in het domein van het bewegend functioneren bewegen wij mee met  maatschappelijke veranderingen. Dit zowel op landelijk als op gemeentelijk en wijk gebonden niveau.

Wij spelen in op vragen vanuit de WMO; jeugdbeleid, ouderen zorg en gehandicaptenzorg.

Wij houden ons op de hoogte van vakinhoudelijke veranderingen en verdiepingen van het fysiotherapeutisch handelen, zo nodig worden deze geïmplementeerd in de praktijk.. De praktijk heeft een aantal verbijzonderingen en specialisaties in huis. Wij maken gebruik van elkaars kennis en vaardigheden.

De therapeuten begeven zich waar zinvol in mono- en multidisciplinaire netwerken of samenwerkingsverbanden.

 

* Dit begrip komt voort uit het onderzoek ‘Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’’ van Machteld Huber, Marja van Vliet en Inge Broers uit 2016.