Praktische informatie

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Per 1 januari 2006 is fysiotherapie direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing meer nodig is van de huisarts of specialist. U kunt dus direct contact opnemen met de fysiotherapiepraktijk om een afspraak te maken. Er zal eerst een screening worden uitgevoerd om te beoordelen of u bij de fysiotherapeut op de juiste plek bent of dat u toch beter eerst langs de huisarts kunt gaan. Als uit de screening blijkt dat fysiotherapie geïndiceerd is, vindt uitgebreid onderzoek plaats en kan het behandeltraject ingezet worden. Dit wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar.

Waar vindt de behandeling plaats?

De meeste behandelingen worden uitgevoerd in onze fysiotherapiepraktijk en duren ongeveer 30 minuten. Indien u echter niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan er, na verwijzing door een arts, ook behandeling aan huis gegeven worden. Hiervoor wordt echter wel een toeslag in rekening gebracht. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Ook is behandeling in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis, mogelijk.

Wat neemt u mee?

Als u voor de eerste keer de praktijk bezoekt, verzoeken wij u om uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee te nemen. Voor de behandelingen hoeft u alleen een grote handdoek mee te nemen, alle overige benodigdheden zijn in de praktijk aanwezig.