• BPPV

    "BPPV"

Benigne Paroxysmale PositioneringsVertigo (BPPV) / duizeligheid

Wat is benigne paroxysmale positioneringsvertigo?

Benigne paroxysmale positioneringsvertigo (BPPV) wordt ook wel benigne paroxysmale positioneringsduizeligheid (BPPD) genoemd. Dit is de meest voorkomende oorzaak van duizeligheids- of evenwichtsklachten. BPPV is een term die wordt gebruikt voor vertigo (bewegingsillusie waarbij u een draaierig of tollend gevoel heeft) die optreedt na bepaalde hoofdbewegingen. ‘Benigne’ betekent dat de aandoening niet te wijten is aan een ernstige aandoening van het centrale zenuwstelsel. Er is dan ook een goed uitzicht op herstel. De symptomen treden over het algemeen snel en plotseling op (paroxysmaal). Andere termen die worden gebruikt zijn: (benigne) positioneringsvertigo, paroxysmale positioneringsvertigo, benigne paroxysmale nystagmus en paroxysmale positionerings nystagmus.

Wat zijn de verschijnselen van BPPV?

In geval van BPPV is sprake van korte maximaal 30 seconden durende aanvallen van vertigo, uitgelokt door snelle, plotselinge hoofdbewegingen. U kunt hierbij denken aan draaien in bed, opstaan, gaan liggen of bukken om iets op te rapen. Deze aanvallen kunnen eventueel gepaard gaan met misselijkheid en braken.

Patiënten zijn zich meestal bewust dat bepaalde hoofdbewegingen de klachten kunnen uitlokken. Daarom ontwikkelen zij strategieën om deze bewegingen te vermijden, zoals het hoofd zo recht mogelijk houden, de nekspieren aanspannen of bijna rechtop slapen met het hoofd steunend op meerdere kussens. Dit kan echter leiden tot immobiliteit (onbeweeglijkheid), nekklachten en het in stand houden van de aandoening.

Wat zijn de oorzaken van BPPV

BPPV wordt veroorzaakt door losgelaten oorsteentjes, die zijn gaan ‘zwerven’ in een bepaald gedeelte van het binnenoor: de halfcirkelvormige kanalen. Oorsteentjes bestaan uit kalksteen kristallen die liggen op een geleiachtige massa waarin zich zintuigharen bevinden. Buiging van deze haren geven informatie over het evenwicht en de positie van het hoofd door aan de hersenen. Als de oorsteentjes zich gaan verplaatsen en duizeligheidsklachten veroorzaken, spreken we van BPPV.

Welke behandeling is mogelijk bij BPPV?

Bij patiënten met BPPV wordt de Manoeuvre volgens Epley uitgevoerd. Deze behandeling bestaat uit een aantal specifieke bewegingen met het hoofd. Deze bewegingen kunnen ervoor zorgen dat de oorsteentjes naar een minder gevoelig gedeelte van het evenwichtsorgaan worden verplaatst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantien Wagenaar, fysiotherapeut bij Fysiotherapie Zuidwijk, tel. 0575-522 855.