• Claudicatio Intermittens

    "Claudicatio Intermittens"

Claudicatio intermittens / etalagebenen

Wat is claudicatio intermittens?

claudicatio intermittensClaudicatio intermittens is een ziekte van de slagaderen in de benen (heel soms in de armen), tengevolge van de afzetting van vet (plaques) in de wand van de slagader en van verharding of 'verkalking' van de wand van de slagader. Dit proces noemen we slagaderverkalking (arteriosclerose).

Claudicatio intermittens treedt op wanneer bij lichamelijke inspanning de aanvoer van zuurstofrijk bloed naar de beenspieren ontoereikend is. Hierdoor ontstaan pijnlijke krampen in het aangedane gebied. De klachten treden gewoonlijk niet op in rust. Daarom wordt de aandoening intermitterende claudicatio (claudicatio intermittens) genoemd. In het Nederlands wordt ook wel de term ‘etalagebenen’ gebruikt. Mensen met deze aandoening moeten tijdens het lopen regelmatig rust houden, zogenaamd om een etalage te bekijken. Claudicatio intermittens komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Wat zijn de symptomen van claudicatio intermittens?

  • pijn, kramp, vermoeidheid, gevoelloosheid en andere vervelende sensaties zoals een zwaar, klemmend gevoel in het been. Deze symptomen treden gewoonlijk op bij inspanning en verminderen als u even stilstaat. Hoe zwaarder de inspanning hoe erger de klachten.
  • de huidtemperatuur van de ene voet kan duidelijk lager zijn dan de huidtemperatuur van de andere voet.
  • verdikte teennagels (vaak met schimmelinfectie) en vertraagde nagelgroei.


Wat zijn de oorzaken van claudicatio intermittens?

Door de vernauwing, als gevolg van de slagaderverkalking, kan er minder bloed door het vat stromen dan er bij inspanning nodig is. Er ontstaat dan een zuurstoftekort (ischemie). Bij een tekort aan zuurstof produceren de spieren verzurende afvalstoffen, die een krampende pijn in de spieren veroorzaken. Als patiënt ervaart u dit in de kuit, in het dijbeen of in de bil. De plaats waar u de pijn voelt, zegt iets over de plaats waar de slagader is vernauwd.

Wat kunt u er zelf aan doen om deze klachten te voorkomen?

De klachten zijn vervelend, maar hoeven geen ernstige gevolgen te hebben. Het is van belang dat u tijdig actie onderneemt. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Stoppen met roken (roken schaadt de conditie van de bloedvaten ernstig)
  • Juiste hoeveelheid beweging (beweging zorgt voor verbetering van de bloedtoevoer in de benen)
  • Eventueel afvallen (uw spieren hoeven zich dan minder in te spannen, waardoor u langer probleemloos kunt wandelen)


Welke behandeling is mogelijk bij claudicatio intermittens?

De fysiotherapeutische behandeling is erop gericht om de klachten te beperken en de risicofactoren voor aderverkalking te verminderen. Sommige patiënten hebben genoeg aan een wandeladvies, maar er is ook een groep patiënten die intensievere begeleiding door een fysiotherapeut nodig heeft. De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en de problemen te verminderen in uw dagelijks leven. Onder deskundige begeleiding leert u de coördinatie van het lopen te verbeteren en kunt u steeds verder lopen zonder pijn. Ook traint u samen met de fysiotherapeut, indien nodig,  specifieke vaardigheden zoals traplopen. Naast de behandeling biedt de fysiotherapeut u een activeringsprogramma. Dit stimuleert u om na afloop van de therapie te blijven bewegen en de gezonde leefgewoonten voort te zetten. De fysiotherapeut adviseert bewegingsactiviteiten die bij u passen.

Meer informatie over claudicatio intermittens vindt u op www.claudicationet.nl.

Komt u in aanmerking voor gesuperviseerde looptraining bij claudicatio intermittens of wilt u meer informatie, vraag dan binnen Fysiotherapie Zuidwijk naar Frija Rook. Tel. 0575-522 855.