• Spelenderwijs oefenen

  "Spelenderwijs oefenen"

 • Spelenderwijs oefenen

  "Spelenderwijs oefenen"

 • Spelenderwijs oefenen

  "Spelenderwijs oefenen"

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

De kinderfysiotherapeut richt zich op (dreigende) gezondheidsproblemen die het bewegen beïnvloeden van kinderen in de leeftijd van 0 to 18 jaar. Het handelen in gebaseerd op geïntegreerde kennis van groei en ontwikkeling van het bewegingssysteem en de specifiek bij kinderen voorkomende problemen in het muskuloskelatale, neurologische en cardiopulmonale systeem die het bewegen beïnvloeden. De kinderfysiotherapeut concentreert zich op de geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie. Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind
 • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd
 • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
 • Specifieke fysiotherapeutische vaardigheden voor het behandelen van kinderen
 • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en het begeleiden van het gezin
 • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg

De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien dit geïndiceerd is.

 

In welke aandoeningen is de kinderfysiotherapeut gespecialiseerd?

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne en grove motoriek, evenwicht)
 • Longfunctie (astma/cystic fibrosis)
 • Gegeneraliseerde hypermobiliteit
 • Schedelvormafwijking en voorkeurshouding bij zuigelingen
 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Excessief huilen bij zuigelingen
 • Spierziekten
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten
 • Overgewicht in relatie tot bewegen
 • M. Perthes
 • Syndroom van Down

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte van der Lelij,
geregistreerd kinderfysiotherapeut bij Fysiotherapie Zuidwijk, tel. 0575-522 855.

Bekijk hier de folder van NVK.

Voor meer informatie over kinderfysiotherapie, kijk op:

http://www.dekinderfysiotherapeut.com